IBM logo

IBM

Teknikpartner
ATOSS Staff Efficiency Suite

IBM är en ledande global leverantör av hybridmoln, AI-lösningar och affärstjänster. Kunder i mer än 175 länder får hjälp med att utnyttja insikter från sina data, optimera affärsprocesser, minska kostnader och få konkurrensfördelar inom sina branscher. Nästan 3 800 statliga myndigheter och företag inom kritiska infrastruktursektorer som finansiella tjänster, telekommunikation och hälsovård förlitar sig på IBM:s hybridmolnplattform och Red Hat OpenShift för att göra sin digitala omvandling snabb, effektiv och säker. IBM:s banbrytande innovationer inom AI, kvantdatorer, branschspecifika molnlösningar och affärstjänster ger våra kunder öppna och flexibla alternativ. Allt detta stöds av IBM:s välkända engagemang för förtroende, öppenhet, ansvarstagande, integration och service.

www.ibm.com