Kompetent kundservice 24/7

För en avslappnad kundresa

Oavsett om det gäller försäljning, telemedicin eller servicecenter; varje minut räknas när det gäller kundkontakt. Långa väntetider, ovänligt bemötande och dålig information resulterar genast i sämre försäljning och image. En behovsbaserad och personalvänlig schemaläggning skapar motiverad personal och nöjda kunder.

Dessa företag litar på ATOSS lösningar i sina callcenter. Ett axplock ur kundlistan. 

Tydlig tidsbudget för kunddialog och backoffice 

Att balansera kostnadseffektivitet och servicekvalitet hör till vardagen. Workforce management hjälper till i detta genom att säkerställa en bemanning som anpassas precis till orderflödet. Exakta prognoser tar inte bara hänsyn till själva kundkontakten, utan även till ärendets behandlingstid. Resultatet: kompetent kundservice 24/7.

Workforce Management Call Center

Den holistiska arbetsstyrningsprocessen i callcentret

Rättvisa och transparens i alla arbetstidsfrågor

Tack vare den integrerade tidshanteringen, visas personalens tillgänglighet och tidskonton i realtid. Systemet visar också löneavtal, lagstiftning samt bransch- och landspecifika regelverk. Vid plötslig personalbrist går det snabbt att hitta en lämplig ersättare – med hänsyn tagen till kompetens och tidskonto. Det innebär i sin tur att övertiden fördelas mer rättvist och att du slipper onödiga personalkostnader. 

ATOSS Kunde HUK Coburg

Vår workforce management-lösning ger oss utrymme för större flexibilitet och mer personalvänliga arbetstidskoncept. I ett tjänsteföretag med dagliga kundkontakter spelar motiverad personal en helt avgörande roll.

Maria Herbst-Böhm
Personalchef, HUK-COBURG Försäkringsgrupp

Flexibel balans mellan arbete och fritid

Self-service, appar och en önske-scheman ger personalen möjlighet att påverka arbetstidsplaneringen. En digital utbytesplattform ger anställda nästan obegränsade möjligheter att byta arbetspass även när arbetsplaneringen är färdig. Innan bytet bekräftas, kontrollerar systemet att alla definierade kompetenskrav är uppfyllda. Därmed ges anställda möjlighet till personlig flexibilitet inom ramen för företagets behov.  

Digital arbetsupplevelse som också är rolig

Intuitiv self-service är inte bara bra för de anställda, utan hjälper även HR-avdelningen och arbetsledningen att frigöra administrativt arbete. Exempelvis kan ansökningar om ledighet godkännas eller avvisas med appen oavsett var du befinner dig. Push-notiser informerar alla användare om ändringar i arbetsschemat och om det finns arbetstidsrelaterade uppgifter som måste göras. Dessa utförs snabbt och enkelt på nätet. På så sätt frigörs tid för viktigare uppgifter på alla nivåer inom företaget.

Redo för framtidens workforce management?

ATOSS Call Center Solution

  • Högkvalitativ arbetsplanering tack vare exakta prognoser 
  • Projekttidsregistering med self-service och i appen
  • Tidsprognoser för kundkontakt och backoffice-arbeten
  • Färre rutinuppgifter
  • Digitala arbetsflöden för anställda och ledning 
     

Kontakta oss

  • Förfrågan
  • Återuppringning
  • Kontakt