Säkerställ servicekvalitet inom tidsramen & budgeten med workforce management

Premiumservice med full kostnadskontroll

Krävande kunder på den ena sidan, brist på kvalificerad arbetskraft och kostnadstryck på den andra – serviceföretag måste behärska balansakten mellan servicenivå och lönsamhet varje dag. Workforce management optimerar arbetsprocesserna och främjar en flexibel, serviceorienterad schemaplanering. 

Goda arbetsvillkor för bättre prestation 

Serviceföretag får ofta arbeta under tuffa förutsättningar. Olika verksamhetsområden, kollektivavtal och andra avtal, snäva budgetar och hög tidspress gör schemaplaneringen komplex. Digital workforce management tar med alla dessa faktorer i beräkningen och tar samtidigt hänsyn till personalens intressen. Varför? För att motiverad personal helt enkelt är bättre.

Lagenlig tidsregistrering i mobilen 

Tidsregistrering med workforce management-appen sparar anställdas, HR-avdelningens och ledningens tid och uppfyller samtidigt EU-domstolens domslut om obligatorisk registrering av arbetstid. Du säkerställer också att du alltid är i linje med regulationerna inom arbetstidslagen. Mobila personalteam i städer, till exempel trädgårdsservice, byggnadsarbetare, väktar- och städservice, kan registrera sina arbetstider direkt i appen och föra in dem i definierade kostnadsställen. Snabbt och utan krångliga formulär.

ATOSS Kunde WISAG

Digital workforce management avlastar vår personaladministration i hög utsträckning. Det frigör tid och resurser för vår högsta prioritet: exceptionell kundtjänst och en attraktiv arbetsmiljö.

Michael C. Wisser
VD, Wisag

Lagar, löneavtal, regelverk: allt under kontroll! 

I digital tidshantering utvärderas registrerade tider och överförs därefter till lönesystemet. Faktorer gällande löneavtal, lagstiftning, interna bestämmelser och ob-tillägg tas automatiskt med i beräkningen. Arbetsledarna får information i realtid om anställdas närvaro, tidsaldon och raster. Systemet varnar proaktivt för överträdelser, till exempel om maximal arbetstid eller personalbudget är på väg att överskridas. 

Smart, systematisk skiftplanering 

Schemaplaneringen arbetar automatiskt med realtidsdata och tar fram ett förslag på arbetsschema som uppfyller alla lagstadgade krav och är såväl kostnadseffektiv som personalvänlig. Affärsrelevant kompetens, certifieringar och viktiga kvalifikationer är centrala och tillgängliga för schemaläggningen. Systemet behandlar även vikarie-pooler, inhyrd personal, giganställda och säsongsarbetare effektivt. 

Semesterplanering på minuten

Self-service och workforce management-appar involverar personalen aktivt i planeringsprocessen. En rollspecifik dashboard ger personalen och arbetsledningen full inblick i aktuella tid- och semestersaldon och planerad eller begärd semester. Semestern kan beviljas på minuten och besvärliga blanketter eller hopplösa lappsystem är ett minne blott. Det skapar även större transparens och trivsel inom företaget. 

Framtidens arbetsvärld

Personalen kan byta arbetspass med varandra i en utbytesplattform om de får förhinder med kort varsel. Mjukvaran medger bara ett sådant byte om alla definierade specifikationer, t.ex. kompetenskrav eller efterlevnad av viloperioder, är uppfyllda. Det är i synnerhet personal som måste finnas tillgänglig för sina kunder hela dygnet som drar störst nytta av denna flexibla lösning. Flexibel, personalorienterad workforce management gör arbetsplatsen mer attraktiv oavsett om det rör sig om fastighetsskötsel, bilassistans, telefonsupport eller finansiella tjänster.

ATOSS Enterprise Solution

Redo för framtidens workforce management?

  • Rättvis och transparent skiftplanering 24/7
  • Projekttidsregistrering och hantering av kostnadsställen  
  • Self service och mobila arbetsflöden för anställda 
  • Transparenta kostnader för HR-avdelning och företagsledning 

Kontakta oss

  • Förfrågan
  • Återuppringning
  • Kontakt