Personalplanering med hög precision för nöjda kunder och team

Ökad försäljning, bättre service, lägre kostnader

Detaljhandeln står och faller med servicekvalitet, produkttillgänglighet och att löften till konsumenter infrias – oavsett om butiken är fysisk, online, ett varuhus, eller verkar genom flera kanaler. 

Om personal med rätt kompetens och produkter finns tillgängliga när köpare behöver dem ökar försäljning, kund- och personalnöjdhet – utan att personalkostnaderna ökar, med lite smart planering.

Optimera försäljningsstället med digital personalplanering

Kunder i butiken, men inga försäljare i sikte? En förändrad efterfrågan kräver effektiva processer både framför och bakom kulisserna, men även kundorienterade arbeitsschema. Med workforce management ser du till att personalen finns just precis där den genererar ett mervärde. 

Efterlevnad av arbetstider och personaluppgifter

Din personal registrerar sin närvaro med hjälp av många olika enheter. Det kan vara datorer, terminaler, kassasystem eller mobilappar. Dessa uppgifter överförs sedan digitalt till tidsplaneringen och finns alltid tillgängliga för revision. Precis som EU-domstolen och GDPR föreskriver.  

Zitat Butlers

En kontinuerlig processoptimering är ett måste i den snabba, säsongsbundna detaljhandeln. Digital workforce management har en så enorm potential att du får tillbaka investeringen på nolltid.

Jörg Funke
VD, Butlers

Skapa optimerade arbetsscheman baserat på tidsrapportering

Våra integrerade workforce management-lösningar använder digitalt registrerade tider för att beräkna kostnads-, service- och personalorienterade arbetsscheman. Närvaro och frånvaro, juridiska bestämmelser, kollektivavtal och företagsavtal, balanskonton och individuella önskemål om arbetstider eller arbetspass tas alla med i beräkningen. På så sätt skapas optimerade arbetsscheman som tillgodoser alla aktörers intressen. 

Synkronisera arbetstid och efterfrågan 

Vår lösning fastställer det exakta personalbehovet och planerar var personalen ska sättas in baserat på dagar, timmar eller till och med minuter. Prognoserna tar hänsyn till faktorer som inverkar på efterfrågan, t.ex. kampanjer, väder, ordervolym, försäljning, kundfrekvens eller försäljningssumma per inköp. Historisk data kan också tas med i beräkningen. De faktorer som är relevanta för ditt företag överförs till kassa- eller varuhanteringssystem och kundfrekvensräknare via gränssnitt och tas sedan med i planeringen. 

En effektiv distributionskedja leder till optimala resultat

För att e -handelns orderhantering ska vara problemfri krävs att också distributionskedjan fungerar smidigt. Workforce management säkerställer att en anställd med rätt kvalifikationer utför rätt arbete vid rätt tidpunkt på rätt plats i distributionskedjan. Hänsyn tas även automatiskt till ledtider och stopptider. För optimala resultat med nöjdhetsgaranti. 

Större självbestämmande för personalen

Motiverad personal gör hela skillnaden. De kan påverka sin arbetstid i stor utsträckning med self-services, workforce management-appar, arbetspassbyten och önskade arbetsscheman. En personalorienterad arbetsplanering på golvet, lagret och i nätbutiken ökar motivationen och arbetsvilligheten, vilket skapar en övertygande kundupplevelse.  

ATOSS Retail Solution

Fördelarna i korthet:

  • Rättvis och transparent arbetstidsplanering
  • Lagstadgade arbetsscheman och skiftplaner 
  • Ökad transparens för personal och ledning
  • Personalen integreras i HR-processerna 
  • Kund- och personalorienterad personalplanering

Kontakta oss

  • Förfrågan
  • Återuppringning
  • Kontakt