Öka arbetsnöjdheten med self-service

Inspirera personalen med digitala HR-processer

Den som är nöjd på jobbet är mer produktiv under arbetsdagen. Detta bekräftas av en nyligen genomförd studie vid Oxfords universitet  . En digital personalupplevelse är då en viktig byggsten för en mer nöjd och motiverad personal. Det är just det som uppnås med en modern workforce management-lösning.

Skapa en digital personalupplevelse

Flexibilitet, oberoende av tid och plats och digitala verktyg är inte längre bara ”bra att ha”, utan avgörande framgångsfaktorer. I vår vardag strömmar vi film och använder våra mobiler för att kommunicera över hela världen i realtid. Så varför hålla fast vid manuella HR-processer? 

Främja balansen mellan arbete och fritid

Möjligheten att byta arbetspass eller arbetsuppgifter på egen hand, spontant och utan stor ansträngning skapar personlig valfrihet och ökar balansen mellan arbete och privatliv enormt. Och det är minst lika viktigt att planera semestern som att planera arbetstiden. Personalen vill nämligen ha inblick i sitt tidkonto, ständigt och var de än är. Semestern planeras ju inte huvudsakligen på jobbet, utan hemma med familjen.

atoss-kunde-produktion_terex

Vi vill involvera vår skrivbordslösa personalstyrka mer i hur arbetstiden planeras. Det lyckades vi göra med vår Staff Center Workplaces-lösning. Samtidigt har vi minskat det administrativa arbetet och – något som är mycket viktigare – ökat motivationen på verkstadsgolvet.

Dr. Oliver Krone-Franken
Projektledare och Business Analyst, Terex-Fuchs

Involvera ditt team i arbetsschemaläggningen

Engagera din personal i schemaläggningen - självbestämmande och engagemang i planeringen av arbetstiden är avgörande för en positiv personalupplevelse. Då är önske-scheman, passbytesplattformar eller möjligheten att ange arbetstidspreferenser perfekta verktyg. 

Schmuckbild Self Services und Apps Mann steht hinter einer Glasscheibe und schaut auf sein Smartphone

Öka transparensen för företagsledningen

Det är inte bara personalen som tjänar på modern self-service, det gör företagsledningen också. Chefer kan snabbt och enkelt behandla förfrågningar, se personalens tidsaldon, se arbetsscheman eller meddela ändringar i planeringen.  Vidare skapar insiktsfulla rapporter väl underbyggda beslutsunderlag. Med ett enkelt knapptryck.

Är du redo för en ny personalupplevelse?

  • Mindre administration
  • Färre rutinprocesser
  • Roligare att hantera den egna arbetstiden
  • Mer motiverad personal
  • Bättre balans mellan arbete och fritid
  • Ökad transparens för team och ledning