Workforce management gör ditt företag mer flexibelt och produktivt

Utforma framtidssäkrade arbetsmiljöer

Företag som vill hålla jämna steg med en global marknadsekonomi måste vara på hugget. 
Industri 4.0, digital innovation och demokratisering har förändrat arbetsmarknaden i grunden. Digital workforce management skapar då förutsättningar för en framtidssäkrad arbetstidsplanering.

Säkerställ långsiktiga konkurrensfördelar

Företag som är på hugget behöver smidiga processer. Detta är särskilt viktigt för personalprocesserna. Fasta arbetsscheman och strukturer hör till det förgångna – flexibla, behovsbaserade arbetstider förbereder däremot organisationen för framtiden. Då är en kund- och personalorienterad bemanning med hjälp av digital workforce management ett strategiskt verktyg som skapar större flexibilitet och högre produktivitet.
 

New Work

Framtidens arbetsliv? Detta är de viktigaste trenderna

Volatila marknader kräver agila organisationer

Företag som strävar efter en långsiktig framgång måste kunna reagera snabbt på förändringar. Fluktuerande orderingång i industrin, skiftande kundfrekvens inom detaljhandeln, antal samtal i callcenter, variationer inom vårdsektorns vårdbehov och säsongstoppar inom logistiksektorn medför volatilitet i efterfrågan. Med enhetlig workforce management skapas luft i organisationen så att den alltid kan reagera kostnads- och behovsoptimerat på efterfrågan.

Enhetlig workforce management hjälper företag att skapa flexiblare arbetstider och att sätta in personal där den behövs för tillfället.

Workforce Management

Öka din attraktivitet som arbetsgivare

Innovativa arbetstidskoncept och involvering i tidshanteringsprocesser främjar självbestämmandet och personalnöjdheten. Samtidigt bidrar de till en bättre balans mellan arbete och fritid och stödjer slagkraftig employer branding – något som ökar i betydelse i tider med brist på kvalificerad arbetskraft.


Obegränsad workforce management

Lösningar för alla företagsstorlekar och branscher. Vi har workforce management-mjukvara som passar dina behov, oavsett om du behöver tidsregistrering som tar gällande lagstiftning med i beräkningen, klassisk tidshantering, behovsoptimerad schemaplanering, intuitiv self-service, mobilappar eller strategisk kapacitetsplanering. Mjukvaran fungerar lika bra i en startup som i små eller medelstora företag och storkoncerner. Dra nytta av professionell workforce management som är skräddarsydd efter dina förutsättningar.

Alla företag är vinnare

Organisationer av alla storlekar ökar sin effektivitet och produktivitet, förbättrar sin servicenivå och produktkvalitet med digital workforce management. Vi får ständigt imponerande belägg för detta påstående genom resultaten från våra projekt. ATOSS-projekt visar på 75% mindre planeringsinsats, 30% lägre ickeproduktiv arbetstid, över 80% färre övertimmar och en fluktuationssänkning med 10%. De visar med all tydlighet vilken stor potential professionell workforce management har. Vill du veta mer? Vi gör gärna en potential analys för ditt företag! 
 

Boka ditt möte här

Kontakta oss

  • Förfrågan
  • Återuppringning
  • Kontakt