Lägre arbetsinsats och högre transparens med digital tidshantering

Digitalisera tidshanteringen 

Ofta anses HR-processer vara alldeles för byråkratiska, jobbiga och krångliga. Men det behöver inte vara så. Med rätt hjälpmedel kan arbetstiderna hanteras mycket effektivare och skapa mervärde på flera nivåer. 

Skapa ett enhetligt dataunderlag 

Säg hejdå till dubbelt dataunderhåll! Med digital tidshantering behöver du bara hantera din master data  en gång och har alltid enhetliga dataunderlag. Och all viktig information som personaluppgifter, arbetstidsmodeller eller kompetenser/kvalifikationer lagras centralt. Ändringar av befintlig data  finns automatiskt tillgängliga för anslutna system eller för personalplanering i realtid.

Säkerställ regelefterlevnad 

Lagstadgade bestämmelser, kollektivavtal, arbetsavtal eller behandling av nationella och internationella helgdagar. En digital tidshantering hjälper dig att ta hänsyn till alla dessa faktorer och varnar dig vid regelöverträdelser i realtid. Därmed säkerställs att arbetstiden organiseras i enlighet med gällande lagstiftning. Ett omfattande behörighetssystem skyddar dessutom personuppgifter från obehörig åtkomst.

Digitala arbetsflöden i stället för pappersarbete

Med digitala arbetsflöden kan du göra dina HR-processer så mycket effektivare – allt från en enkel begäran om semester eller arbete hemifrån till affärsresor, utbildningskurser och komplexa funktioner för övertid. I ett företag med 1 000 anställda läggs exempelvis cirka 8 000 timmar om året på att behandla semesterförfrågningar manuellt. Använd self-service och mobilappar för att aktivt involvera dina anställda i tidshanteringen och minska därmed påtagligt det administrativa arbetet i ditt företag. 

Arbeitszeiterfassung hände tippen auf einem Laptop
Zitat ebm-papst

Vår nya workforce management-lösning fungerar på flera nivåer. Den hjälper oss effektivt att omsätta moderna arbetstidskoncept i praktiken.

Markus Löw
Personalchef, ebm-papst

Automatisera alla tidshanteringsprocesser

Får din personals saldon inte gå över en viss bestämd gräns? Gäller specifika ob-tillägg för nattarbete? Måste analyserad data  överföras för hand? Möjliggör en effektiv hantering, utvärdering och analys av tidsdata med automatiserade processer – från tidsregistreringen och hela vägen fram till överföringen in i lönesystemet. 

Skapa större insikt i arbetstidsdata

Hur förhåller sig dina anställas målarbetstider till den faktiska arbetstiden? Vem har för många övertidstimmar eller minustimmar? Hur ser semestern ut i hela företaget eller på enskilda avdelningar? Hur hög är sjukfrånvaron? Med digital arbetstidshantering har chefer och företagsledning tillgång till all information i realtid och kan sammanställa den i överskådliga i rapporter. Systemet stöder också att regelbundet återkommande analyser skickas ut till berörda målgrupper.

Full kontroll över kostnader och projekt 

Arbetstider kan bokas till kostnadsställen, kostnadstyper, order eller projekt på minuten. Det skapar transparens för kontroller och utgör basen för välgrundade analyser. Det räcker med ett knapptryck för att du ska se hur mycket tid som läggs på en tjänst, om ett projekt är lönsamt i förhållande till den tid det tar, eller hur effektivt enskilda områden i företaget fungerar. Informationen visar tydligt var det finns plats för förbättring.

Är du redo för digital tidshantering?

  • Enhetlig master data-underlag 
  • Kartläggning av alla efterlevnadskrav
  • Ökad transparens med insiktsfulla rapporter 
  • Färre rutinprocesser 
  • Personalen involveras med self-service och appar
  • Ökad kostnadskontroll över arbetstiden 

Kontakta nu