Lagenlig och personalvänlig digital tidsregistrering

Implementera EU-domslut proaktivt

EU-domstolens beslut om obligatorisk registrering av arbetstid är ännu inte förankrad i svensk rätt. Men det är precis vad EU-domarna föreslår. Så agera proaktivt och använd domslutet som ett tillfälle att sätta din arbetstidshantering på prov.

Flexibel tidsregistrering när och var som helst

Via en terminal, mobil, bärbar eller stationär dator eller kassasystem – det finns inga gränser för digital tidsregistrering. Tiderna registreras precis där de uppkommer. Registreringen täcker även den växande trenden att arbeta på distans eller hemifrån. Det innebär att du kan öka flexibiliteten oavsett var eller när arbetet utförs.

Öka transparens och minska misstag

Digitalisera processerna som rör tidsregistrering och arbeta med realtidsdata i framtiden. Då kommer din data alltid vara uppdaterad och tillgänglig med ett knapptryck. Dessutom reduceras rutinarbeten och felkällor eftersom det är lätt att göra korrigeringar, som dokumenteras överskådligt. 

ATOSS Kunde WISAG

Digital workforce management avlastar vår personaladministration i hög utsträckning. Det frigör tid och resurser för vår högsta prioritet: exceptionell kundtjänst och en attraktiv arbetsmiljö.

Michael C. Wisser
VD, Wisag

Optimera personalstyrkan med underbyggd data

Digital tidsregistrering är basen för en effektiv, transparent tidshantering. Den ger dig tillgång till ständigt uppdaterad data och kan involvera personalen i arbetstidens utformning med hjälp av self-service-funktioner. Digital tidsrapportering ger dig dessutom underlag för användbara rapporter, korrekt löneberäkning och en optimerad schemaplanering.  

Säker accesskontroll

Ett omfattande behörighetskoncept kombinerat med digital tidsregistrering reglerar exakt var, när och vem som kommer in i företaget. Det går alltid att se vem som befinner sig var för tillfället. Områden som inte får vara tillgängliga för vem som helst skyddas mot obehörigt tillträde av en högre säkerhetsnivå. 

Är du redo för digital tidsregistrering? 

  • Effektiviserade processer
  • Kartläggning av regelverk och uppfyllande av rättsliga krav
  • Ökad transparens i alla arbetstidsfrågor
  • Mindre jobb och färre felkällor
  • Basen för en modern arbetstidshantering