Kund- och personalnöjdhet börjar med operativ schemaplanering

Planera digitalt, agera flexibelt

Enligt Bain & Company  är optimerad workforce management en av topputmaningarna för företag rörande digitaliseringen av framtidens arbetsvärld. Med digital workforce management kan din schemaplanering bli både behovs- & personalorienterad. Något som alla tjänar på. Vill du veta mer?

Sänk kostnaderna, öka effektiviteten

Syftet med en operativ schemaplanering är att disponera arbetskraften så att du hela tiden undviker över- och underbemanning. Du säkerställer att rätt antal personer jobbar vid rätt tid, på rätt plats och med rätt kompetens. Resultatet är optimerade kostnader samtidigt som du tar hänsyn till personalens önskemål.

ATOSS Kunde DB Schenker

Vi arbetar på en dynamisk marknad och måste snabbt kunna sätta in korrekt kvalificerad personal eller minska den aktuella personalstyrkan    vid behov. Vår workforce management-lösning ger oss den flexibilitet och transparens vi behöver för att planera arbetet.

Christina Markowski
Performance Measurement & Support Manager, DB Schenker

Säker kartläggning av efterlevnadskrav

Lagstiftning, kollektivavtal, företagsavtal och individuell arbetstidsreglering är faktorer som måste tas med i planeringen. Detta gör planeringen och schemaläggningen komplex och risken ökar för att du ska råka bryta mot någon lag. Varför inte låta ett system göra jobbet? Då övervakar systemet automatiskt alla regelverk och skickar en varning vid eventuella överträdelser - redan under planeringsprocessen.

Involvera personalen aktivt

Flexibla arbetstider som tar hänsyn till relationen mellan arbete och fritid gör arbetsgivare attraktiva. De gör även personalen lyckligare, nöjdare och produktivare. Ta vara på den potentialen och planera tillsammans med din personalstyrka. Perfekta verktyg för att involvera personalen är möjligheten att skapa önske-arbetsscheman och byta arbetspass eller att ta med samkörning i planeringen. 

Snabbt implementerade planändringar

Alla företag måste någon gång reagera snabbt på plötsligt ändrade personalbehov eller på att personalen hastigt insjuknar, oavsett hur bra deras arbetsplanering är. I dessa fall är det viktigt att kunna fatta rätt beslut med hjälp av automatiska processer baserade på transparent data . Digital workforce management gör det enkelt att fatta dessa beslut.

Schmuckbild Operative Personaleinsatzplanung Frau sitzt am Schreibtisch und arbeitet mit einem Laptop

Skapa planeringsscenarier med realtidsdata

Heterogena system är en av utmaningarna när arbetstiden och bemanningen ska planeras. Än idag måste logistiker ofta hämta tidsaldon, semesterdata, enskildas anställdas krav eller speciella arbetstidsmodeller ur olika datakällor och överföra dem till schemat. Med digital workforce management får du tillgång till all data på ett ställe – i realtid . Möjligheten att simulera planeringsscenarier skapar extra transparens och ökar planeringens kvalitet.

Är du redo för schemaplanering på en ny nivå?

  • Enkel och effektiv arbets- och skiftplanering
  • Högre planeringskvalitet med lägre arbetsinsats 
  • Behovsoptimerad workforce management
  • Full kontroll över kostnader
  • Flexibel respons på behovsfluktuationer
  • Hög personalnöjdhet