Customer Services Mann telefoniert am Laptop

Excellent service
är vårt motto

Skräddarsydd support på flera nivåer

Implementation, utbildning eller support: Vi står vid din sida genom hela produktlivscykeln. Självklart ingår en öppen release-strategi och bästa tekniska standard. Vårt uttalade mål är att leverera mervärde från koncept till praktisk användning, och våra höga kundnöjdhetsbetyg bevisar att vi håller vad vi lovar.


 

Hotline Note

Vi fokuserar på kundnöjdhet 

Vi arbetar ständigt med vår servicekvalitet. En kontinuerlig och sofistikerad kvalitetshantering säkerställer att vi ständigt förbättrar ATOSS kundtjänsts höga servicenivå. Kvalitetssäkringen baseras på regelbundna kundundersökningar utförda av ett oberoende undersökningsinstitut. Varannan månad ombeds nuvarande användare av kundtjänsten att betygsätta vårt resultat med ett anonymiserat frågeformulär. År 2022 gav våra kunder supporten betyget 1,95 – ett resultat som ligger långt över branschgenomsnittet. Detta sporrar oss att bli bättre varje dag. 
 

Omfattande utbildningskoncept 

Våra utbildningar baseras på djup kunskap från omfattande praktisk erfarenhet. Det är därför utbildningarna hålls av erfarna konsulter som ofta arbetar on-site hos kunder.
Utbudet av utbildningar är optimalt anpassat till ATOSS produktportfölj och de mest varierade användarbehoven. Något som gäller för alla kurser är dock ett högt krav på kvalitet och ett lågt antal deltagare. Så att det finns tid för enskilda frågor och intensiv coaching.