Fatta väl underbyggda beslut med HR Analytics

Pålitlig data istället för magkänsla

Enligt en undersökning gjord av HR-konsultföretaget Kienbaum har endast elva procent av alla undersökta företag integrerat datadrivna beslut i sina HR-processer. Men det finns en enorm potential för att kunna fatta snabbare, väl underbyggda beslut. 

Samla HR-nyckeltal snabbt och datadrivet

Du kan samla HR-nyckeltal med hjälp av standardiserade rapporter eller individuellt skapade rapporter med ett knapptryck. HR-nyckeltalen kan visas direkt i ditt system eller göras tillgängliga som automatiserade rapporter. Allt du behöver är dataunderlaget i ditt digitala workforce management-system. Tack vare många olika mallar kan du exempelvis direkt skapa analyser av: 

 • Översikt av kostnadsställen
 • Uppdelningen mellan hel- och deltidsanställda
 • Överskriden maximal arbetstid
 • Överträdelser mot vilotider
 • Överskridna måltider
 • Jämförelse av upparbetad arbetstid mellan två områden
 • Jämförelse mellan planerad och faktiskt uppnådd omsättning

Integrera affärsanalys (BI) i workforce management

Utveckla personalstyrkans fulla potential med hjälp av datadrivna personalanalyser. Då använder du data ur ditt workforce management-system och analyserar med vanliga BI-verktyg. Och dataöverföringen är problemfri med ATOSS BI connector, så att du får alla svar på samma plats. Förstklassigt behandlade och visualiserade.

ATOSS BI-Connector

Identifiera trender och agera proaktivt med exakta analyser

Med hjälp av definierade nyckeltal (KPI:er)  och mätvärden får du klarhet i korrelationer till personalplaneringen så att du kan agera snabbt om det skulle behövas. Omfånget och hur detaljerad informationen ska vara avgör du själv.

 • Jämförelse mellan prognos och personalens faktiska arbete
 • Jämförelse mellan faktisk och planerad sjukfrekvens
 • Visning av personalens åldersstruktur
 • Analys av tidssaldon i hela företaget eller per avdelning
 • Årlig analys av semesterkonton
 • Avdelningsrelaterade jämförelser, t.ex. rörande sjukfrånvaro eller semesterdagar
 • Produktivitetsnyckeltal  på företags-, områdes- och avdelningsnivå

Är du redo för mer transparens?

 • Analys av HR-nyckeltal med ett knapptryck
 • Flerdimensionella analyser och rapporter
 • Enhetliga nyckeltal inom hela företaget
 • Basen för väl underbyggda beslut

Kontakta oss

 • Förfrågan
 • Återuppringning
 • Kontakt