Optimala personalprocesser genom hela värdekedjan

Skiftplanering 4.0

Marknader i snabb förändring, krävande kunder och kortare leveranstider kräver större flexibilitet än någonsin förr. I vår digitala, sammankopplade värld är kostnadsoptimering inte längre nog. Att arbeta enligt ett 4.0-koncept inom logistik, transport och trafik innebär att personalens, företagets och samhällets intressen samordnas. 

”Just-in-time” workforce management 

Konjunktursvängningar och brutna distributionskedjor på järnvägen, motorvägen och i luften innebär att den centrala personalplaneringen måste anpassas varje vecka, varje dag och till och med varje timme. Med digital workforce management säkerställs att personalen finns exakt där den behövs. Flexibelt och kostnadsoptimerat.

Behovsoptimerad schemaläggning med realtidsdata  

Integration i realtid mellan tid- och lagerhanteringssystem och den digitala personalplaneringen är en förutsättning för att skiftplaneringen ska vara flexibel och orderanpassad. Då utgör orderinformation och tidsaldon solida underlag för planeringsarbetet. Ju bättre dataunderlagen som ska analyseras är, desto mer exakt kan personalbehovet beräknas.

Zitat Rhenus

Syftet med vårt projekt var att etablera enhetliga planeringsprocesser i alla våra anläggningar. Idag kan vi agera mer flexibelt och kostnadseffektivt. Dessutom har vi en större transparens i personalfrågor.

Ronald Udo
IT Director, prokurist, Rhenus Contract Logistics Netherlands

Regelenlig skiftplanering dygnet runt

Mjukvaran planerar antalet anställda som krävs per arbetsstation och skift med hänsyn till tidsaldon, lagar, löneavtal, företagsavtal, tillägg samt lägsta och högsta bemanningsnivå. Vidare finns möjlighet att simulera olika scenarier för en ännu bättre planering. Därmed säkerställs bemanning 24/7 – personalorienterat, kostnadseffektivt och i enlighet med gällande regelverk.

Rätt kompetens på varje arbetsplats

Det spelar ingen roll om det gäller distributions-, kontrakt- eller hamnlogistik – med digital workforce management bemannar du all personal effektivt och transparent. Alla kompetenser som krävs för ett arbete, exempelvis truckkort, erfarenhet som plockare eller utbildning i första hjälpen, tas automatiskt med i beräkningen under planeringen. Du får pushnotiser när certifikat är på väg att löpa ut och måste förnyas. 

Personalstyrning med hjälp av dashboards

Schemaläggarna har alltid full överblick över personalens tidskonton, kompetenser, närvaro eller frånvaro. Dashboarden visar om det finns tillräcklig personalkapacitet för dagens planering. Möjligheten att flytta personalen mellan avdelningar och anläggningar ökar personalens flexibilitet och minskar övertid och delade arbetspass.

Individuell arbetstid för motiverad personal 

Self-service, appar, önske-scheman, möjlighet att byta skift med varandra och individuella arbetstidsmodeller ger personalen ett större inflytande over sin arbetstid – baserat på kort- och långtidsarbetskonton. Det skapar balans mellan yrkesliv och privatliv. Då ökar motivationen och arbetsglädjen, samtidigt som fluktuationer och sjukskrivningar minskar. 

Här håller våra lösningar hus

 • Containerlogistik 
 • Distributionslogistik 
 • Flygplatslogistik 
 • Kontraktlogistik
 • Lagerlogistik
 • Godshantering i hamnar 
 • Lokaltrafik 
 • Kollektivtrafik 
 • Transportlogistik

ATOSS Logistics Solution

Fördelarna i korthet:

 • Flexibel skiftplanering efter bemanningsbehov 
 • Stark integration av skrivbordslös personal
 • Ortövergripande personalplanering i realtid 
 • Integrerad kvalifikationshantering
 • Simulerade planeringscenarier

Kontakta oss

 • Förfrågan
 • Återuppringning
 • Kontakt