Optimal kapacitetsplanering med ATOSS

Kapacitetsplanering innebär optimal fördelning av alla tillgängliga resurser för att tillgodose ditt specifika kapacitetsbehov (ofta även kallad resursplanering). 

God kapacitetsplanering omfattar följande: 

 • Matchning av tillgänglig personal med personalbehoven
 • Digital personalplanering utan manuella processer
 • En så flexibel och kostnadsoptimerad personalplanering som möjligt med högsta möjliga kapacitetsutnyttjande


Ladda ner whitepaper

WFM excellence se teaser

Planering av personalkapacitet för framtida framgång

Optimal planering av personalkapaciteten är en viktig framgångsfaktor som bidrar till ett företags långsiktiga konkurrenskraft. Planering av personalkapacitet ställer planerare inför utmaningen att anpassa kapaciteten till behoven på både medellång och lång sikt.

Långsiktiga avvikelser mellan personalbehov och kapacitet försämrar förmågan att reagera på kortsiktig, operativ resursplanering. Strategisk kapacitetsplanering är därför grunden för en behovsoptimerad bemanning. 

Digital kapacitetsplanering syftar till att effektivt bemöta varierande efterfrågan på instabila marknader med t.ex. fluktuerande kund- och besöksflöden.

Få ökad produktivitet med digital kapacitetsplanering

Integreringen av frånvarodata avslöjar omedelbart avvikelser mellan brutto- och nettokapaciteten jämfört med efterfrågan. Detta ökar avsevärt transparensen i kapacitetsplaneringen och visar på potentiella alternativ som ger organisationer strategiska fördelar när det gäller projektledning och i förhållande till specifika projekt. 

Kapazitätsplanung swedish

Parametrierung Illustration

Fördelarna med kapacitetsplanering

 • Omfattande översikt av tillgänglig brutto- och nettokapacitet
 • Integrerad frånvaro och sjukdomsgrad för anställda
 • Förbättrad planeringskvalitet genom kapacitetsprognoser
 • Personalbehov och avvikelser är visualiserade direkt
 • Stöd för team-, avdelnings- och företagsövergripande planering 
 • Optimering av kostnader, tjänster och intäkter genom kvalificerad, långsiktig planering baserad på resursbehov
 • Exakt semesterplanering genom samordning med personalbehov
 • Smidiga och effektiva processer tack vare enhetlig och integrerad databas

Med ATOSS kapacitetsplanering har du alltid tillgång till alla personaluppgifter

Vår kapacitetsplanering omfattar all viktig personaldata - från allmän personalstruktur som heltid, deltid och vikarier till kompensationstid, semester, sjukdom och kompetenser/kvalifikationer. 

 • Ta hänsyn till alla faktorer som påverkar personalkapaciteten
 • Tillhandahåll definierbara aggregeringsnivåer för tid och organisationsstruktur 

Lär dig mer och be våra konsulter om en kostnadsfri demo.

Boka demo online

12 000 kunder i över 50 länder världen över förlitar sig på ATOSS

  Kontakta oss

  • Förfrågan
  • Återuppringning
  • Kontakt